Miến dong Phia đén 500g

75.000

Miến dong Phia đén, nguyên chất 100% từ Cao Bằng