Miến Dong Phia Đén nguyên chất 100%

Sản phẩm chính

Miến dong Phia đén 300g

45.000

Sản phẩm chính

Miến dong Phia đén 500g

75.000
160.000

Miến Dong Phia Đén nguyên chất 100%
Miến dong Phia đén, nguyên chất 100% từ Cao Bằng