Flip book element

Miến dong Phia đén hộp 1kg

145.000

Miến dong Phia đén Cao Bằng là đặc sản nổi tiếng của người dân Cao Nguyên – Nguyên Bình, Cao Bằng. Sản phẩm được làm từ củ dong 100% tự nhiên, ngon, chọn lọc từ vùng trồng Cao Bằng.

Đọc tiếp

Miến dong Phia đén 300g

45.000

Miến dong Phia đén Cao Bằng là đặc sản nổi tiếng của người dân Cao Nguyên – Nguyên Bình, Cao Bằng. Sản phẩm được làm từ củ dong 100% tự nhiên, ngon, chọn lọc từ vùng trồng Cao Bằng.
Thông tin sản phẩm

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.